PROFIL SPOLEČNOSTI

Historie společnosti

Posláním firmy je být obchodním partnerům seriózním a spolehlivým partnerem v procesu poskytování prací a služeb.
Základním předpokladem pevných obchodních svazků je schopnost firmy rychle a kvalitně poskytovat služby, 
které se zárukou provádíme kvalitně za každých okolností, kdekoliv a v každém čase na klíč. 

• • •   Hlavní atributy společnosti   • • •

• seriózní přístup k provádění každé činnosti či aktivitě
• kvalita finálních produktů a procesy vzniku těchto produktů odpovídající normě ISO 9001
• etické jednání vždy a za každých okolností
• ochrana životního prostředí

• • •   Hlavní produkty   • • •

• výstavba telekomunikačních, slaboproudých a silnoproudých rozvodů
• výstavba televizních kabelových rozvodů
• výstavba strukturovaných kabeláží a optických sítí
• montáž ,servis a údržba pobočkových telefonních ústředen
• montáž měření a regulace, výroba NN rozvaděčů, výstavba průmyslových objektů na klíč
a montáž veřejného osvětlení
• dodávka staveb na klíč

• • •   Filosofie společnosti a koncept podnikání   • • •

• kvalitně a rychle poskytnutá služba
• dodržování zásad etického jednání
• aktivní motivace pracovníků firmy k pozitivnímu přístupu ke každé činnosti

• • •   Cíle společnosti   • • •

• orientace na dlouhodobou partnerskou spolupráci s odběrateli založenou na vzájemné důvěře
• zvyšování produktivity práce zlepšenou organizací práce při použití špičkového know how
• snižování nákladů při zachování a zlepšování kvality poskytovaných služeb
• získání ověření podle ISO 9001 popř. ISO 14001 a OHSAS 18001

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI

nahoru

Společnost Stavební a montážní spol. s r.o. vznikla v roce 2003 odloučením montážní divize 
ze společnosti Technotronik a.s. (ta působila od roku 1991).

Od počátku své činnosti od roku 1991 se tato divize orientovala na instalaci a servis kancelářské a telekomunikační techniky 
na jižní Moravě v okresech Hodonín, Břeclav, Uherské Hradiště, Zlín, Přerov, Prostějov, Senica, Kroměříž, 
kde pracovníci vybudovali 15 000 pobočkových telefonních přípojek. 

Na přelomu let 1994/1995 začala divize montáže působit při výstavbě místních telefonních sítí pro SPT Telecom. 
V té době bylo u divize montáže cca 40 pracovníků a mnoho činností bylo zajišťováno supdodavatelsky 
např. zemní práce a geodetické práce. Hlavní činností firmy byly montážní práce speciálního charakteru 
jelikož klíčový počet zaměstnanců naší firmy je z bývalých zaměstnanců Telecomu. Toto je záruka toho, 
že jsou montéři a technici natolik odborně a manuálně zdatní, že jim moderní technologie nečiní potíže.

Přelom nastal v roce 1996, kdy divize začala působit při výstavbě dálkových optických sítí pro Telecom 
a počet montážních pracovníků se zvýšil na 50. Koncem roku 1999 došlo ke snížení investiční výstavby Telecomu 
a firma Technotronik byla nucena redukovat počet zaměstnanců. Zůstaly zachovány rozhodující odborné složky 
a byla zásadním způsobem zvýšena produktivita práce.

V roce 2003 se divize montáže osamostatnila a byla založena Stavební a montážní spol. s r.o., 
ke které přešlo 80 % zaměstnanců divize montáže. Hlavní předností firmy jsou vazby, zkušenosti 
a znalosti jak v praktické, tak administrativní oblasti, které uplatňují naši zaměstnanci při vedení 
a řízení staveb jakékoliv telekomunikační sítě nové tak při rekonstrukci staré.

Během existence firmy byly navázány obchodní styky s dalšími odběrateli, význační jsou GTS, Datellkabel (nyní UPC), 
Pragonet, Sitel, TMP (nyní Vegacom), Eltodo, TSK, Aliatel, SupTel, ČD, AŽD, Metrostav, EZ Vatech, Zenitel Colsys, 
Johnson Controls, Damovo, Janus, JIMI Cz, ČKD Diz, IDS, Siemens, VA TECH EZ a.s., Skanska, Zenitel Colsys s.r.o., 
pro které naše firma realizuje výstavbu nových optických sítí nebo přípolože a montáže slaboproud 
a silnoproud včetně Mar na území hlavního města Praha a mimo něj.

Z těchto důvodů bylo přemístěna provozovna naší firmy do Prahy.

V současné době zajišťuje naše firma výstavbu optických sítí pro GTS a Eltodo a silnoproudé 
a slaboproudé montáže pro EZ VA TECH centrum Paladium I.etapa.

Hlavní předností firmy jsou znalosti a zkušenosti pracovníků v dodávkách všech tipů telekomunikačních,
slaboproudých a elektromontážních staveb na klíč.