NABÍDKA SLUŽEB

 Stavební a montážní spol. s r.o. Vám nabízí komplexní servis služeb ve stavebnictví:

• • •   Montážní práce   • • •

• speciální práce na telekomunikačních zařízení, které lze uplatnit při výstavbě nových sítí 
nebo při překládkách telekomunikačních kabelů v rámci stavebních akcí, 
údržba, opravy, překládky a měření dálkových kabelů •

• montáž jak pobočkových ústředen, tak montáž ústředen pro Telecom tzv. RSU •

• montáž televizních kabelových rozvodů tj.pokládka a instalace všech úrovní televizních rozvodů, 
montáž všech druhů technologií, měření v celém frekvenčním spektru •

• montáž telekomunikačních sítí tj. pokládka a montáž metalických kabelů dálkových a místních, 
pokládka a montáž HDPE trubek pro optické kabely, zafukování nebo zatahování optických kabelů, 
montáž optických spojek a rozvaděčů •

• měření a zkoušky tj. závěrečná měření na místních kabelech stejnosměrná i střídavá, závěrečná měření 
na dálkových kabelech konstrukce XN, DM i koaxiálních, závěrečná měření na optických kabelech, 
tlakové a kalibrační zkoušky HDPE trubek,měření přechodových odporů uzemnění •

• instalační práce, tj. montáž a instalace rozvaděčů telekomunikačních sítí, montáž telefonních ústředen 
jak pobočkových tak Telecomu, montáž rozvaděčů pro optiku, instalace zařízení televizních rozvodů •

• elektromontážní práce na klíč včetně dodávek rozvaděčů •

• slaboproudé montáže včetně dodávek EPS a EZS •

• montážní práce MaR •

• • •   Geodetické práce   • • •

• zaměřování veškerých staveb v souřadnicích jednotné sítě •

• zpracování v požadovaném formátu •

• výtisk v grafické formě •

• ověření dokumentace •

• • •   Zemní práce pro liniové stavby   • • •

• ruční výkopové práce v místech nebezpečí poškození podzemních vedení a ve městech •
(Praha, Brno, Ostrava, podél železnice atd.)

• běžné výkopy rýh kolovými a pásovými bagry, speciální rýhy rýhovačem •

• řízené a neřízené protlaky pod komunikacemi bez narušení povrchu •

• bourací práce •

• výstavba průmyslových objektů na klíč včetně občanské výstavby •

• výroba betonářské oceli •

• dodávka ŽB monolitických speciálních konstrukcí •

• • •   Dopravní služby   • • •

• odvoz výkopku, dovoz betonu, zásypového materiálu a asfaltu litého 
a asfaltbetonu, likvidace odpadu na skládce •

• • •   Speciální činnosti   • • •

• okamžité odstranění závady na telekomunikačních kabelech dálkových i místních technologií 3M a Raichem •

• zaměřování a lokalizace podzemních sítí •

• zaměřování ,lokalizace a odstraňování závad stejnosměrných a střídavých na telekomunikačních 
kabelech dálkových a místních, tlakových na HDPE trubkách •

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (DIO),dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), výkopového povolení •

• • •   Další služby a činnosti   • • •

• montáž veřejného osvětlení •

• strukturované kabeláže a počítačové sítě •

• elektroinstalace bytové i průmyslové včetně měření a regulace •

• • •   Oceňování nemovitostí   • • •

 • oceňování věcí nemovitých na tržních principech pro potřeby bank, pojišťoven atd. •

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •   Služby realizované vlastními pracovníky   • • •

Firma vlastními pracovníky obsáhne veškeré činnosti při výstavbě 
telekomunikačních, silnoproudých a  slaboproudých rozvodů.

• příprava a inženýrská činnost •
• zemní práce – ruční výkopy, strojní výkopy, strojní úklidy, neřízené a řízené podvrty, řezání a bourání •
• pokládka kabelů a HDPE trubek •
• osazování rozvaděčů a skříní •
• montáž a programování pobočkových ústředen •
• zednické výpomoci při instalaci rozvaděčů •
• provádění definitivních povrchů (dlaždice, zámková dlažba, živičné povrchy menších rozměrů) •
• doprava materiálu a výkopku •
• montáže metalické i optické technologie •
• slaboproudé a silnoproudé montáže včetně revizí •
• vnitřní montáže •
• měření impulsní a střídavá •
• zaměřování závad •
• zafukování, kalibrace a tlakové zkoušky na HDPE •
• geodetické práce s požadovanými výstupy •
• zhotovení dokumentace (schématické plány nad polohopisem, polohopisy podle platné dokumentace, 
měřící protokoly, souhlasná vyjádření k instalaci telekomunikačního zařízení) •
• montáž veřejného osvětlení •
• montáž měření a regulace včetně výroby rozvaděčů •