PROFIL SPOLEČNOSTI

Historie společnosti

Posláním firmy je být obchodním partnerům seriózním a spolehlivým partnerem v procesu poskytování prací a služeb.

Základním předpokladem pevných obchodních svazků je schopnost firmy rychle a kvalitně poskytovat služby, které se zárukou provádíme kvalitně za každých okolností, kdekoliv a v každém čase na klíč. 

Hlavní atributy společnosti

Hlavní produkty

Filosofie společnosti a koncept podnikání

Cíle společnosti

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost Stavební a montážní spol. s r.o. vznikla v roce 2003 odloučením montážní divize ze společnosti Technotronik a.s. (ta působila od roku 1991).

Od počátku své činnosti od roku 1991 se tato divize orientovala na instalaci a servis kancelářské a telekomunikační techniky na jižní Moravě v okresech Hodonín, Břeclav, Uherské Hradiště, Zlín, Přerov, Prostějov, Senica, Kroměříž, kde pracovníci vybudovali 15 000 pobočkových telefonních přípojek. 

Na přelomu let 1994/1995 začala divize montáže působit při výstavbě místních telefonních sítí pro SPT Telecom. V té době bylo u divize montáže cca 40 pracovníků a mnoho činností bylo zajišťováno supdodavatelsky např. zemní práce a geodetické práce. Hlavní činností firmy byly montážní práce speciálního charakteru, jelikož klíčový počet zaměstnanců naší firmy je z bývalých zaměstnanců Telecomu. Toto je záruka toho, 
že jsou montéři a technici natolik odborně a manuálně zdatní, že jim moderní technologie nečiní potíže.

Přelom nastal v roce 1996, kdy divize začala působit při výstavbě dálkových optických sítí pro Telecom a počet montážních pracovníků se zvýšil na 50. Koncem roku 1999 došlo ke snížení investiční výstavby Telecomu a firma Technotronik byla nucena redukovat počet zaměstnanců. Zůstaly zachovány rozhodující odborné složky a byla zásadním způsobem zvýšena produktivita práce.

V roce 2003 se divize montáže osamostatnila a byla založena Stavební a montážní spol. s r.o., ke které přešlo 80 % zaměstnanců divize montáže. Hlavní předností firmy jsou vazby, zkušenosti a znalosti jak v praktické, tak administrativní oblasti, které uplatňují naši zaměstnanci při vedení a řízení staveb jakékoliv telekomunikační sítě nové tak při rekonstrukci staré. Dále svoji činnost rozšířila firma o kompletní stavební dodávky.

Během existence firmy byly navázány obchodní styky s dalšími odběrateli, význační jsou GTS, Datellkabel (nyní UPC), Pragonet, Sitel, Vegacom, Eltodo, TSK, Aliatel, SupTel, ČD, AŽD, Metrostav, Colsys, Johnson Controls, Damovo, JIMI Cz, ČKD Diz, IDS, Siemens, Skanska, pro které naše firma realizovala výstavbu nových optických sítí nebo přípolože a montáže slaboproud a silnoproud včetně Mar na území hlavního města Praha a mimo něj.

Z těchto důvodů bylo přemístěna provozovna naší firmy do Prahy.

V současné době zajišťuje naše firma stavební údržbu tranzitního plynovodu oblast Morava pro NET4GAS a innogy včetně investiční výstavby těchto firem. Dále nadále realizuje silnoproudé a slaboproudé montáže .

Hlavní předností firmy jsou znalosti a zkušenosti pracovníků v dodávkách všech tipů telekomunikačních, slaboproudých ,elektromontážních a stavebních celků na klíč a orientace při práci v objektech se speciálním režimem.